Nieuwsbericht

Feestelijk moment Forensische Geneeskunde

11 juli 2016 | 1 minuut lezen

De tien GGD’en die zich bezighouden met het belang om forensische geneeskunde (FG) binnen de publieke gezondheid te versterken, hadden dinsdag 5 juli jl. een feestelijk momentje gepland.

Met het thema lijkschouwing op een taart, werd er letterlijk het mes ingezet door de aanwezige GGD’en. Op die manier werd stilgestaan bij de goedkeuring van het projectplan, dat onder meer moet leiden tot een doorontwikkeling van de forensische geneeskunde in het publieke domein.
Verder wordt er in het plan beschreven hoe de kwaliteit nog meer verbeterd kan worden. Ook wordt aandacht besteed aan een passend opleidingsaanbod en een gezamenlijke visie op FG.

Breed gedeeld
Het projectplan is opgesteld door tien GGD’en die gemandateerd zijn door de overige GGD’en om op landelijk niveau de forensische geneeskunde te vertegenwoordigen. Dat de meerwaarde van FG als publieke taak breed wordt gedeeld, bleek onlangs ook in de DPG raad. Zo heeft forensische geneeskunde diverse raakvlakken met andere taakvelden van de GGD, zoals seksuele gezondheid, OGGZ, Veilig Thuis, JGZ en infectieziektebestrijding.

14 juli 2016

Proficiat :-)

En vraagje: is het Projectplan ook beschikbaar voor de veldwerkers???

Met vriendelijke groet,

Tatjana Naujocks

HomeThema'sProfessionals