Forensische Geneeskunde

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Dood minderjarige steeds vaker gemeld

Voor 2017 is opnieuw in kaart gebracht in hoeverre behandelend artsen het overlijden van een minderjarige melden aan de gemeentelijk lijkschouwer. Hieruit blijkt dat de meldingsgraad verbeterd is.

Factsheets Eerstelijns Forensische Geneeskunde in kaart - Jaarcijfers Registratienetwerk Forensische Geneeskunde 2016

In 2017 zijn zes factsheets verschenen met jaarcijfers van het registratienetwerk forensische geneeskunde (RFG).

NODOK krijgt vervolg: VWS start nieuwe subsidieregeling per 1-8-2016

Er komt een vervolg op de NODO-procedure; de NODOK (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen), die per 1 augustus 2016 van start gaat. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan Kamer.

Richtlijnen Forensische Geneeskunde

De 'Richtlijnen Forensische Geneeskunde' zijn bedoeld voor alle artsen van publieke en niet-publieke organisaties die in Nederland forensische taken uitvoeren en zijn opgesteld door Vakgroep Forensische Geneeskunde en het FMG.

Handreiking administratieve procedure binnen uw gemeente indien een inwoner is overleden in het buitenland (vliegramp Oekraïne)

Handreiking administratieve procedure binnen uw gemeente indien een inwoner is overleden in het buitenland (vliegramp Oekraïne)

Alv toekomstvisie forensische geneeskunde

Toekomstvisie forensische geneeskunde, vastgesteld door de Alv van GGD NL op 10 februari 2012

Richtlijn Excited Delirium Syndroom

De Richtlijn Excited Delirium Syndroom (EDS) biedt per beroepsgroep concrete aanbevelingen met betrekking tot de omgang en de behandeling van personen met verschijnselen van EDS. Potentiële gebruikers van de richtlijn zijn de meldkamer, politie- en ambula

voorstel wijziging Wegenverkeerswet rijden onder invloed van drugs

wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

Forensische geneeskunde ontleed; GR-advies

Op 26 april 2013 bracht de gezondheidsraad een advies uit over de kwaliteit van de forensische geneeskunde in Nederland.

Competenties en kennis/kunde eisen voor de 1e lijns forensisch arts

Actualisatie van de bestaande FMG documenten ’Beroepsprofiel’ (2000) en ‘Opleidingseisen’ (2002)   In opdracht van het FMG-Bestuur uitgevoerd door de Commissie Wetenschap en...
HomeThema'sProfessionals