Document

NODOK krijgt vervolg: VWS start nieuwe subsidieregeling per 1-8-2016

10 juli 2016 | 1 minuut lezen

Er komt een vervolg op de NODO-procedure; de NODOK (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen), die per 1 augustus 2016 van start gaat. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe NODOK-procedure is vooral gericht op de rouwverwerking van ouders waarvan het kind medisch onverklaarbaar overlijdt en wordt daarom minder uitgebreid van opzet dan de eerdere procedure. De doelstellingen van de oude NODO-procedure, die in een pilotvorm liep van 1 oktober 2012 tot 31 december 2013, waren ook van justitiële (opsporen kindermishandeling), medische (kwaliteit van zorg) en wetenschappelijke aard. Volgens Schippers is echter gebleken dat de NODO-procedure op die gebieden weinig toegevoegde waarde heeft of buitenproportioneel is. Voor het opsporen van kindermishandeling bijvoorbeeld bleek de NODO-procedure niet effectief. Wél vindt Schippers het belangrijk voor ouders om te weten waaraan hun kind is overleden. Na het stopzetten van de NODO-procedure waren er soms te weinig mogelijkheden voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Schippers stelt daarom een subsidie in van 500.000 euro per jaar tot juli 2018 voor onderzoek dat in zes universitair medische centra kan worden uitgevoerd.

In de projectgroep versterking publieke taak forensische geneeskunde is dit inmiddels besproken. Er is namelijk een rol voor de forensisch geneeskundigen in deze nieuwe procedure. In de projectgroep is afgesproken dat er met het ministerie van VWS en de NFU in contact wordt getreden om concrete afspraken te maken over de financiering van deze taak. In september 2015 is door de beroepsgroepen een conceptrichtlijn opgesteld (bijgevoegd).

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals