Publicatie

NODO procedure en werkwijze

Op 22 februari 2012 heeft Staatssecretaris Teeven de NODO werkwijze vastgesteld met de bestuurders van de beroepsgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de NODO procedure. Bij dit overleg was ook het bestuur van GGD Nederland vertegenwoordigd. De NODO-procedure bestaat uit drie onderdelen, te weten

  • de wettelijke verplichting tot overleg over het overlijden van een minderjarige met de forensisch arts (art. 10a WLB),
  • de lijkschouw door de NODO-forensisch arts en
  • het eigenlijke nader onderzoek naar de doodsoorzaak door NODO-forensisch arts en NODO-kinderarts, zonodig gevolgd door een NODO-sectie.

In alle gevallen van overlijden van een minderjarige is contact voor overleg met de forensisch arts op grond van artikel 10a Wet op de lijkbezorging (WLB) verplicht. Na het vaststellen van de dood van een kind zal de behandelend arts met de ouders en, als deze (of een van hen) geen gezag had(den), ook degene(n) die voor overlijden het gezag had(den), bespreken dat hij verplicht is te overleggen met de 1e lijns forensisch arts alvorens een beslissing te nemen.

De eigenlijke NODO-procedure wordt gestart door een melding van de forensisch arts aan de NODO-forensisch arts dat een overlijden van een minderjarige onverklaard is. Van een onverklaard overlijden is sprake als geen duidelijke oorzaak voor het overlijden kan worden aangewezen en het overlijden niet verwacht werd. Een verwacht overlijden treedt op als het overlijden van het kind als een mogelijkheid die binnen 24 uur was te verwachten of verwacht kon worden gezien.In samenwerking met de forensisch artsen, kinderartsen en de Landelijke werkgroep wiegendood (LWW) worden, voorafgaand aan het starten van de procedure in proefregio’s, aan de hand van cases uit de praktijk, nadere criteria voor het begrip ‘onverklaard overlijden’ vastgesteld.[1] Het overlijden van de minderjarige kan in het ziekenhuis, thuis of elders buiten het ziekenhuis plaatsvinden.


[1] Deze criteria moeten vast staan voor dat de eerste regio’s met de NODO-procedure van start gaan.

Details

Geplaatst op: 7 maart 2012
Geplaatst door:
Auteur: Ministerie V&J
Uitgever: Ministerie V&J
Jaar van uitgave: 2012
Trefwoorden: doodsoorzaak, forensische, nodo, zorg
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.