Publicatie

Voorbereiding inwerkingtreden NODO procedure; brief aan stas. Teeven

GGD Nederland heeft staatssecretaris Teeven per brief gevraagd voor 1 juli 2012 te hebben voldaan aan de belangrijkste randvoorwaarden voor het welslagen van de implementatie NODO werkwijze (zie bijlage brief). Deze bestuurlijk vastgestelde NODO-werkwijze omvat het werken met vijf samenwerkingsverbanden en vijf ziekenhuizen. Het ministerie van V&J heeft echter met de ziekenhuizen afgesproken het aantal NODO-centra tot twee te beperken en te starten met een pilot die in heel Nederland moet worden uitgevoerd. Wat dit precies betekent voor de huidige werkwijze is nog niet helemaal uitgewerkt.
De implementatie is inmiddels in gang gezet op basis van het projectvoorstel van GGD Nederland. Daarvoor is een stuurgroep, een klankbordgroep en een werkgroep opgericht. De klankbordgroep is op 29 mei voor het eerst bijeen geweest. De werkgroep gaat aan de slag met concrete voorstellen voor de praktische uitwerking van de procedure. Op 12 juni 2012 vindt een gesprek plaats met het ministerie van V&J en een delegatie van de stuurgroep over financiën, de reikwijdte van de pilot, de opslag van gegevens en ingangsdatum.
In de brief aan de staatssecretaris [CB2]  is verzocht de wetgeving van de NODO-procedure niet eerder dan per 1 oktober 2012 te laten ingaan. Om deze datum te kunnen halen, zijn opleidingsdagen gepland in juni en september. Afgesproken is dat voor deze opleidingsdagen vanuit elk GGD-werkgebied twee forensisch artsen worden voorgedragen.

Details

Geplaatst op: 5 juni 2012
Geplaatst door:
Auteur: j. Doosje
Uitgever: GGD Nedeland
Jaar van uitgave: 2012
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.