Document

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen binnen GGD’en;

18 december 2012 | 1 minuut lezen

In oktober 2010 heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg tijdens het congres voor Medicatieveiligheid en ICT aangekondigd dat alle voorschrijvers van geneesmiddelen voor 1 januari 2012 gebruik moeten maken van een elektronisch voorschijf system (EVS). Het verplichtstellen van elektronisch voorschrijven moet ervoor zorgen dat er minder fouten bij het voorschrijven worden gemaakt. Een geautomatiseerd systeem kan direct de interacties met andere geneesmiddelen en mogelijke overgevoeligheidsreacties bij de patiënt signaleren, afleverfouten als gevolg van onduidelijke recepten voorkomen en maakt een digitaal, actueel medicatie-overzicht van de patiënten bij zowel de hulpverlener als de apotheek beschikbaar.

Deze nieuwe regel zal niet alleen betrekking hebben op huisartspraktijken, apothekers en ziekenhuizen, maar ook op andere zorginstellingen en GGD’en. Waar huisartsen en ziekenhuizen een relatief eenduidig proces van voorschrijven hebben, is hiervan bij de GGD geen sprake. Dit rapport zal de verschillende processen van voorschrijven op alle afdelingen van de GGD’en in kaart brengen, de soorten medicatie die voorgeschreven worden en de risico’s die dit voorschrijven met zich meebrengt.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals