Document

Forensische geneeskunde ontleed; GR-advies

21 mei 2013 | 1 minuut lezen

In het advies beschrijft de commissie van de Gezondheidsraad knelpunten in de forensisch-medische beroepsuitoefening.
Zo zijn er aanwijzingen dat de kwaliteit van de medische zorg voor arrestanten
in de politiecel niet altijd toereikend is. Ook wordt er geregeld ten onrechte een verklaring
van natuurlijk overlijden afgegeven door behandelend artsen, en wordt letsel door kindermishandeling
of seksueel geweld niet altijd goed herkend. Hierdoor gaat frequent bewijsmateriaal
verloren.
In het advies benoemt de commissie vijf terreinen waarop stappen gezet kunnen worden om
de forensisch-medische beroepsuitoefening te verbeteren: het forensisch-medisch onderwijs;
het bewaken en bevorderen van de kwaliteit; het forensisch-medisch wetenschappelijk
onderzoek; de organisatorische inbedding en financiering van de forensisch-medische
beroepsuitoefening; en de wet- en regelgeving. Op deze vijf terreinen formuleert de
commissie aanbevelingen. Zij stelt voor een regiegroep met vertegenwoordigers van de
betrokken ministeries en van de

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals