Document

Richtlijn Excited Delirium Syndroom

16 oktober 2013 | 1 minuut lezen

Doel van het project was het opstellen van een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor de behandeling en omgang met personen die onder de invloed van drugs verkeren en extreem gewelddadig zijn.

De oorzaak hiervan kan een veranderde bewustzijnstoestand zijn, in de medische literatuur aangeduid als ‘excited delirium’. Het excited delirium syndroom (EDS) kenmerkt zich door extreem agressief gedrag en het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en hulpverleners. De persoon lijkt buitengewoon sterk, wordt niet moe ondanks sterke inspanning en is ongevoelig voor pijn. Medisch gezien is sprake van oververhitting (hyperthermie), verzuring (metabole acidose) en rhabdomyolyse (afbraak van spierweefsel). Een vechtpartij met de politie of hulpverleners kan de opwinding verergeren en het hart extreem belasten.

Aanleiding voor het opstellen van de richtlijn was het overlijden van personen met EDS-verschijnselen in Amsterdam in het verleden.

Op 1 oktober 2013 is de richtlijn gepresenteerd in het kader van de conferentie ‘Extreme opwindingstoestanden – een nieuwe aanpak om overlijden te voorkomen’. De meest belangrijke boodschap van de richtlijn is om personen die in een acute opwindingstoestand verkeren niet naar een politiebureau te vervoeren, maar naar een ziekenhuis te brengen. De-escalerend optreden is van groot belang om verdere opwinding en overbelasting van het hart te voorkomen. Daarnaast is snelle sedatie met behulp van benzodiazepines in een gecoördineerde actie tussen de betrokken hulpverleners geïndiceerd.

1 document en 1 link toegevoegd
HomeThema'sProfessionals