Forensische Geneeskunde

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Protocol NODO-procedure zoals aangeboden aan Tweede Kamer

Het NODO-protocol betreft de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak (NODO) bij onverklaard overlijden van minderjarigen. Het primair doel is het achterhalen van de doodsoorzaak bij overleden...

Nieuw Modelverslag Euthanasie

Vanaf maandag 1 juni a.s. is het nieuwe model voor het verslag van de behandelend arts in verband met het melden van een euthanasie of hulp bij zelfdoding aan de gemeentelijk lijkschouwer van...

Forensisch arts en Meldingsplicht overleden minderjarigen

Op 1 januari 2010 wordt lid 1 van artikel 10a van de gewijzigde Wet op de Lijkbezorging van kracht: de plicht voor de behandelend arts om elke overleden minderjarige te melden aan de forensisch...

Herkenning van letstel door lichamelijk geweld : onderzoek, evaluatie en beleid: een praktische handleiding voor hulpverleners

Dit boek met 600 afbeeldingen in kleur bevat praktische handvatten voor het herkennen van en het omgaan met letsel door lichamelijk geweld. Aan de orde komen incidentie, risicogroepen, daders en...
HomeThema'sProfessionals