Overzicht publicaties

Forensisch arts en Meldingsplicht overleden minderjarigen

Op 1 januari 2010 wordt lid 1 van artikel 10a van de gewijzigde Wet op de Lijkbezorging van kracht: de plicht voor de behandelend arts om elke overleden minderjarige te melden aan de forensisch...

-
756

Herkenning van letstel door lichamelijk geweld : onderzoek, evaluatie en beleid: een praktische handleiding voor hulpverleners

Dit boek met 600 afbeeldingen in kleur bevat praktische handvatten voor het herkennen van en het omgaan met letsel door lichamelijk geweld. Aan de orde komen incidentie, risicogroepen, daders en...

-
814