Overzicht dossiers

 • Communicatiemiddelen digitale toolkit milieu

  In kader van de aanvullende activiteiten van het bewustwordingsproject ‘binnenmilieu basisscholen’ heeft GGD GHOR Nederland in samenwerking met de werkgroep binnenmilieu de digitale toolkit...
  Geplaatst door: Merel Linthorst
 • Gezonde school

  Vindt uw school een frisse, duurzame en groene leeromgeving belangrijk? Ga dan aan de slag met themacertificaat Milieu en het natuur van het vignet Gezonde School! Basisscholen die structureel...
  Geplaatst door: Merel Linthorst
 • Communicatiemiddelen binnenmilieu basisscholen

  De volgende communicatiemiddelen zijn beschikbaar: 1. Flyer ‘Gezond milieu in onze school’ voor de medezeggenschapsraad of ouderraad. In deze flyer biedt de GGD informatie aan ouders die...
  Geplaatst door: Merel Linthorst