Dossier

Dossier

Communicatiemiddelen binnenmilieu basisscholen

De volgende communicatiemiddelen zijn beschikbaar:

1. Flyer ‘Gezond milieu in onze school’ voor de medezeggenschapsraad of ouderraad.
In deze flyer biedt de GGD informatie aan ouders die via de medezeggenschapsraad of ouderraad betrokken zijn bij het gebruik, beheer, beleid en de planning van schoolgebouwen voor primair onderwijs.

2. Flyer ‘Een gezond milieu in school en in huis’ voor ouders
In deze flyer worden ouders geïnformeerd over het onderwerp binnenmilieu en hoe men ook thuis het binnenmilieu kan verbeteren.

3. Folder ‘Een frisse school begint in de klas' voor het team
In deze folder wordt algemene informatie over het belang van een gezond binnenmilieu nog eens kort onder de aandacht gebracht. Daarnaast biedt de folder informatie over hulpmiddelen voor het realiseren van een frisse klas.

4. Beeldkaarten ‘Een frisse klas’ voor leerkrachten
De beeldkaarten richten door middel van foto’s de aandacht op een aantal punten die vaak problematisch zijn in klaslokalen. De beeldkaarten zijn beschikbaar voor:
- Natuurlijk geventileerde klaslokalen
- Mechanisch geventileerde klaslokalen
- Klaslokalen met balansventilatie

HomeThema'sProfessionals