Nieuwsbericht

Warme truiendag: mooi moment om woning en school te ventileren!

13 februari 2019 | 1 minuut lezen

Vrijdag 15 februari is het Warme Truiendag. Een dag om de verwarming laag te zetten en een warme trui aan te trekken. En als je toch bezig bent, vergeet niet het huis voldoende te ventileren.

In deze winterse periode kan het buiten erg koud zijn. Dat vraagt erom dat we naast het nemen van maatregelen om warm te blijven, niet moeten vergeten om goed te ventileren. Op initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland wordt iedereen jaarlijks opgeroepen de verwarming een graadje lager te zetten en een warme trui aan te trekken ter compensatie. Ook als het koud is, kunnen we aan deze oproep gehoor geven. Een goede ventilatie draagt bij aan een gezonder binnenmilieu. Op scholen betekent dit betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Werken aan gezondheid op school loont.

Lees meer over dit initiatief op WarmeTruiendag

HomeThema'sProfessionals