Dossier

Dossier

Binnenmilieu en gezondheid

Binnenmilieu omvat de binnenlucht en de thermische, akoestische, atmosferische en hygiënische omstandigheden waarin we ons bevinden als we binnen zijn. In het binnenlucht kunnen verschillende stoffen voorkomen die gezondheidseffecten veroorzaken. Het gaat onder andere om vocht, allergenen, tabaksrook, verbrandingsproducten, vluchtige organische stoffen, radon en asbest. De meest voorkomende klachten zijn problemen met de ademhalingswegen, hinder en hoofdpijn. De belangrijkste oorzaken zijn vocht, schimmels, geluid en stank in de woning.

Documenten

HomeThema's