Dossier

Geluid en Gezondheid

Ongewenste geluiden kunnen een gevoel geven van ergernis, wrevel, ontstemming of onbehagen. Er is dan sprake van geluidshinder. Hinder en minder goed slapen zijn de meest voorkomende gezondheidsklachten. Als het langdurig heel erg lawaaiig is, kan lawaai ook leiden tot hart- en vaatziekten. Mensen die geluidgevoelig zijn en/of behoefte aan rust hebben, hebben het meest last van lawaai.

In dit dossier staat informatie gebundeld over de relatie tussen (laagfrequent) geluid en gezondheid

Geplaatst door: Marja Elders-Meijerink
Organisatie: GGD Drenthe
Functie: Adviseur Milieu en Gezondheid