Nieuwsoverzicht

Stikstof en Gezondheid

Alhoewel gezondheid momenteel geen rol speelt in het stikstofdebat, kunnen maatregelen ook flinke gezondheidsbaten hebben. Meer hierover in bijgevoegd statement en onderbouwend document

290

Lancering website alles over, voor en tegen de eikenprocessierups

De eikenprocessierups: hoe informeer je inwoners? Het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant ontwikkelde een toolkit voor gemeenten: www.oakie.info. Dit is een site met...

146

GGD Drenthe start pilot op het gebied van gehoorschadepreventie tijdens de nieuwjaarsviering

GGD Drenthe vraagt dit jaar extra aandacht voor het voorkomen van gehoorschade tijdens de nieuwjaarsviering. Hiervoor is een pilot gestart in samenwerking met gemeente De Wolden en Hoogeveen.

282

Matchmaking event over SewHealth

KWR organiseert Matchmaking event over SewHealth op 6 december.

197

Gelderse GGD'en: maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren blijven nodig

De Gelderse luchtkwaliteit is de afgelopen jaren verbeterd.Toch leven Gelderlanders gemiddeld nog ruim een jaar korter. De GGD’en berekenden de kosten van de gezondheidseffecten van luchtvervuiling

480

Landelijke campagne ‘Stop CO-vergiftiging

Brandweer Nederland is gestart met de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Blootstelling aan een té hoge concentratie koolmonoxide (CO) kan tot CO-vergiftiging leiden. Zo’n vergiftiging kan...

529

Uitgangspunt en aanbevelingen Asbest

Uitgangspunten en aanbevelingen voor een nuchtere en gezondheidskundig verantwoorde benadering bij asbestincidenten als bij asbestdaken en andere toepassingen van asbest in gebouwen.

676

Herziening kennisbericht Elektromagnetische velden op het werk

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (Kennisplatform EMV) heeft het kennisbericht “Elektromagnetische velden op het werk” herzien.

680

GGD nieuw in jury nationale groencompetitie van Entente Florale

Vanaf dit jaar jureert de GGD mee in de nationale groencompetitie van Entente Florale Nederland.

564

Geurhinder: beschermen van gezondheid verdient prioriteit

De landelijke GGD werkgroep Geur en Veehouderij heeft adviezen opgesteld vanuit de vraag: hoe is een prikkel voor ‘zo-laag-als-redelijkerwijs-haalbaar’ (=ALARA) in het systeem van de...

534