Nieuwsbericht

Eenduidig begrippenkader voor binnenmilieu in woningen

18 december 2012 | 1 minuut lezen

Natuurlijk wil iedereen wonen in een “gezonde” woning  Het is zelfs zo vanzelfsprekend dat bij koop of huur van een woning de gezondheidskundige kwaliteit van een woning nauwelijks aan de orde komt  Pas bij mankementen aan de woning word je er op gewezen dat een gezond binnenmilieu niet vanzelfsprekend is. Problemen met ventilatiesystemen zodat ze niet naar behoren kunnen worden gebruikt, hebben laten zien dat gebrekkige ventilatie tot gezondheidsklachten kan leiden. Geluidhinder is een van de meest voorkomende klacht bij woningen, waarbij de stress die dat oplevert tot allerlei negatieve gezondheidseffecten kan leiden. De gezondheidskundige kwaliteit van een woning, ofwel de kwaliteit van het binnenmilieu, is dus niet vanzelfsprekend en afhankelijk van meerdere aspecten. Wanneer je als bewoner op zoek gaat naar een andere woning, of wanneer je je eigen woning gaat verbeteren, is het daarom goed om aandacht te besteden aan de kwaliteit van het “binnenmilieu” en te weten wat je kunt ‘ vragen’. 

Om dit onderwerp bespreekbaar te maken, en om te doorgronden waar we het dan over hebben, is door NEN, een publicatie uitgebracht met daarin het “geharmoniseerd begrippenkader voor binnenmilieu in woningen”, NTA 8778. (NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak.) Onder de vier hoofdthema’s:

  • Geluid,
  • Luchtkwaliteit,
  • Thermisch comfort en
  • Licht en visueel comfort,

zijn op een eenduidige wijze de relevante sub-thema’s benoemd. Per thema is aangegeven in wat voor eenheden ze uitgedrukt worden, tussen wat voor kwaliteitsniveaus er valt te kiezen, en hoe het kwaliteitsniveau wordt bepaald . In principe is de NTA bedoeld voor professionals in de bouw- en huisvestingssector. Maar de NTA is ook interessant voor consumentenorganisaties die zich met huisvesten bezig houden. Voor die partijen is het ook goed om kennis te nemen van NTA 8778. Al was het maar om te weten wat er op het gebied van een ‘gezond binnenmilieu’ speelt en hoe dat tijdens de communicatie daarover te benoemen.

Meer informatie?

Meer informatie over het geharmoniseerd begrippenkader voor binnenmilieu in woningen, leest u op: http://www.nen.nl/web/Actueel/Harmonisatie-Begrippenkader-voor-het-binnenmilieu-in-woningen-gepubliceerd.htm

HomeThema'sProfessionals