Gezondheidsmonitor

Redactie

Uitvoering Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Dit dossier bevat alle documenten m.b.t. de uitvoering en besluitvorming voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. - Evaluatieverslag Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen...
1602

Gezondheid in het sociaal domein

GGD GHOR Nederland werkt aan een online ontsluiting van data via het online dashboard. Via GGD GHOR Kennisnet informeren we u over de voortgang. Meer informatie is te vinden binnen dit dossier.
710

Toolkit communicatie Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2012

Voor de landelijke Gezondheidsmonitor is een toolkit communicatie voor de GGD'en samengesteld. Dit bevat onder meer de voorbeeldteksten voor de uitnodigingsbrieven en een basistekst voor de...
2306

Uitvoering Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2012

In dit dossier zijn documenten opgenomen voor GGD-medewerkers ten behoeve van de gezondheidsenquete voor volwassenen en ouderen van dit najaar (2012). Deze documenten zijn alleen voor...
2480

Lokale en Natonale Monitor Gezondheid

Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. Hiervoor is het nodig om die gegevens regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te...
1896
HomeThema'sProfessionals