Document

GGD Handreiking psychosociale hulp bij rampen en crises

Jorien Holsappel
4 maart 2015 | 1 minuut lezen

GGD’en kunnen de handreiking gebruiken bij de voorbereiding op PSH taken. Toelichtingen en checklists helpen de procesleider PSH om na te gaan of de capaciteit aanwezig is om de benodigde hulp te kunnen bieden. Ook worden er aanknopingspunten geboden voor planvorming. Daarnaast bieden de beslisschema’s en checklists die in deze handreiking zijn opgenomen, structuur en houvast tijdens de uitvoering. Ook de afronding en evaluatie krijgen aandacht.

De handreiking wordt niet gedrukt, maar kan worden gedownload als pdf, in printversie (A4) en in een versie voor tablet (A5). Beide documenten bevatten directe koppelingen naar de documenten waarnaar wordt verwezen. Een ander voordeel van de digitale vorm is dat de handreiking eenvoudig kan worden geactualiseerd.

De handreiking is opgesteld op basis van de Multidisciplinaire Richtlijn PSH bij rampen en crises, andere recente sleuteldocumenten en input van PSH professionals van diverse GGD’en. Het document is ontwikkeld tijdens het Stimuleringsprogramma Nafase, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het centrum Gezondheid en Milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en het ministerie van Defensie.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals