Document

Quick scan van Nivel

20 juli 2011 | 1 minuut lezen

Nivel heeft in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een quick scan-onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de zorgsector geoefend wordt voor rampen en ongevallen. Voor de quick scan zijn ruim tweehonderd gesprekken gevoerd in de witte kolom over opleiden en oefenen. De onderzoeksvragen varieerden van zijn er opleidingsplannen? en worden er regionale afspraken gemaakt over opleiden? tot hoeveel multidisciplinaire oefeningen zijn er per jaar? en worden de oefeningen gevalueerd?. De quick scan is gepubliceerd op 20 mei 2008.

Zoeknummer: 49980

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals