Document

Niet alle GGD'en voldoende voorbereid

20 juli 2011 | 1 minuut lezen

De reden waarom er extra geld is gereserveerd voor de voorbereiding op rampen en ongevallen door GGD'en.

Het ministerie van VWS heeft voor 2008 extra geld gereserveerd voor de voorbereiding van huisartsen en de GGD’en op rampen en ongevallen (voor ieder 1 miljoen euro). Dat is gedaan omdat uit een quick scan van Nivel bleek dat de huisartsen en de GGD’en een inhaalslag moeten maken met oefenen en trainen ten opzichte van de rest van de zorgsector. Vaak oefenen de GGD-functionarissen met GHOR-taken wel, maar is de rest van de organisatie nauwelijks bij de oefeningen betrokken. Het project GGD Voorbereid heeft als doel om die inhaalslag te maken. De GHOR kan de GGD ondersteunen bij het maken van de plannen en bij de uitvoering.

Zoeknummer: 49979

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals