Nieuwsbericht

Vervanging gewondenkaart komt dichterbij.

14 februari 2017 | 1 minuut lezen

In december 2016 heeft de stuurgroep GGB ingestemd met een voorstel van de werkgroep gewondenkaart (met vertegenwoordigers van alle GGB-partijen) voor een alternatief voor de huidige gewondenkaart. De nieuwe werkwijze sluit aan op de reguliere werkwijze voor registratie in de ambulancezorg. Er zijn twee onderdelen voorzien: een snelle vastlegging van de triage-uitkomst en de ingezette medische behandeling, voordat een slachtoffer per ambulance vervoerd gaat worden. Daarnaast wordt een verwijsformulier voorgesteld, dat meegegeven kan worden bij het verlaten van de noodhulp-verzorglocatie. Het voorstel ligt in februari 2017 voor in de ledenvergadering van AZN. Daarna zal een implementatieplan uitgezet worden om dit jaar over te kunnen gaan naar daadwerkelijke invoering. Onderdeel daarvan is een brede communicatie van de voorgestelde werkwijze. 

HomeThema's