Nieuwsbericht

Landelijk werkplan ondersteuningsprogramma GGB 2017.

14 februari 2017 | 1 minuut lezen

De stuurgroep GGB heeft voor 2017 het werkplan vastgesteld voor het landelijke ondersteuningsprogramma GGB. Bij de start van de GGB-werkwijze in januari 2016 is een ondersteuningsprogramma voor de implementatie en doorontwikkeling vastgesteld, dat nu dus het tweede jaar ingaat. In 2016 hebben de RAV’en, Rode Kruis, GHOR en MMT’s veel werk verzet om de nieuwe werkwijze op te starten. Landelijk wordt geholpen om een eenduidige werkwijze te bevorderen, waardoor de bijstandsverlening tussen regio’s beter kan verlopen. Daarvoor zijn diverse activiteiten benoemd. Het gaat daarbij om het goed neerzetten van de ondersteuning voor:

  • Borging en beheer van de GGB-werkwijze, zoals het onderhouden van de leidraad (het ‘handboek’) en het verzamelen en uitwisselen van oefenresultaten.
  • De afronding van nog lopende implementatietrajecten, zoals invulling van de werkwijze op de Waddeneilanden, het mogelijk verkorten van de opkomsttijd van de noodhulpteams door anders alarmeren en de vervanging van de huidige gewondenkaart.
  • Het inhoudelijk doorontwikkelen van het model, door het op onderdelen verder aan te passen, mede vanuit de vragen van de regio’s. Het gaat hier bijvoorbeeld om de toepasbaarheid van GGB in specifieke situaties als terrorismegevolgbestrijding, landsgrensoverschrijdende samenwerking, de relatie met bevolkingszorg, burgerhulp en zelfredzaamheid. Ook wordt onderzoek opgestart om de uitgangspunten en effecten verder te onderbouwen, mede op basis van internationale ervaringen.
  • Een eerste evaluatie van het GGB-model in relatie tot de toekomstige positionering.

Het werkplan is als document op deze pagina te downloaden.

HomeThema'sProfessionals