Nieuwsbericht

Programma Kennisontwikkeling in gang gezet

23 mei 2017 | 1 minuut lezen

Het opstarten van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en validerend onderzoek maakt ook deel uit van het werkprogramma GGB 2017. Doelstelling is om bij te dragen aan de verdere onderbouwing en doorontwikkeling van de werkwijze van GGB en haar onderdelen.

Om deze doelstelling te realiseren zijn inmiddels een aantal stappen gezet. De eerste stap was om een verbinding aan te gaan met de academische werkplaats Publieke gezondheid en crisisbeheersing. Dat is een kennisinfrastructuur van 22 GGD/GHOR-regio’s, GGD GHOR Nederland, RIVM en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Gezien ook de internationale oriëntatie heeft deze academische werkplaats de Engelse naam Anaphem meegekregen: Applied Network for Public Health and Emergency Management.

Het initiëren van onderbouwend onderzoek rond GGB wordt een van de speerpunten van Anaphem, zo is overeengekomen. In dat verband wordt nu gewerkt aan het uitwerken van een onderzoeksprogramma. Daarbij moet afgewogen worden wat technisch onderzoekbaar is, waar het veld vooral behoefte aan heeft en waar het snelst tot uitkomsten gekomen kan worden. Een eerste outline op deze vragen wordt gepresenteerd op het symposium van 1 juni 2017.

Een van de aandachtspunten is ook het leggen van internationale contacten, omdat daar immers ook veel kennis voorhanden is. De eerste aanzetten zijn gedaan. Dat is nu gebeurd door vanuit het GGB-programmateam deel te nemen aan het WADEM-congres. Dit is de mondiale organisatie, die onderzoek op het gebied van rampengeneeskunde bijeenbrengt en stimuleert. Researchers van universiteiten en ervaringsdeskundigen uit het veld ontmoeten elkaar hier. Tijdens het congres van 24-28 april jl. is dan ook veel opgehaald. Er waren veel presentaties over de verwerking van actuele rampen, zoals met een indrukwekkende presentatie van de aanpak van het multi-casualty incident van de aanslagen in Parijs. Ook waren er presentaties over nieuwe benaderingswijzen om vrijwilligers en omstanders te betrekken. Er zijn een aantal contacten gelegd, die moeten gaan resulteren in verdere uitwisseling en mogelijk samenwerking. Ook hebben we kaders aangereikt gekregen om tot goed onderzoek te komen en valkuilen te vermijden. Een eerste impressie vanuit dit congres zal tijdens het symposium van 1 juni gepresenteerd worden.

HomeThema'sProfessionals