Nieuwsbericht

Vervanging gewondenkaart in implementatiefase

28 september 2017 | 1 minuut lezen

Naar aanleiding van evaluaties van grote incidenten adviseerden de Inspecties VenJ en IGZ in 2014 met voorstellen te komen om de Nationale Gewondenkaart opnieuw te bezien, omdat deze niet overal goed in gebruik was. Vanwege de komst van GGB en daarmee de implementatie van ‘RAV’s voorbereid’ werd dit onderzoek uitgesteld tot halverwege 2016.

De stuurgroep GGB stelde een ‘werkgroep gewondenkaart’ in om onder voorzitterschap van AZN de werking te beoordelen en met verbetervoorstellen te komen. De voorstellen van de werkgroep ( zie bijlage) zijn eind 2016 overgenomen door de stuurgroep en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van AZN, dat inhoudelijk de verantwoordelijkheid heeft voor de nieuwe invulling.

De voorstellen op hoofdlijnen

  1. Als registratiehulpmiddel ter vastlegging van de triage-uitkomst op de plaats van het incident wordt overgegaan op zogenaamde ‘triage slap bands’ waarmee de nationale gewondenkaart verdwijnt.
  2. De classificatie ‘T3 niet gewond’ wordt in de opvolgende versies van de LPA vervangen door ‘niet gewond’.
  3. De reguliere middelen, te weten het digitaal ritformulier en EHGV (SBAR) overdrachtsformulier/ patiëntenadvies, wordt als uitgangspunt gehanteerd voor registratie en overdrachtsmomenten tussen de ambulancezorg en de ketenpartners ziekenhuizen en huisartsen. Daarmee is zowel de registratie van de slachtoffers die naar het ziekenhuis vervoerd gaan worden als degenen, die via de T3-verzorglocatie naar elders gaan, ingevuld.

Implementatietraject

Ook het bestuur van AZN heeft deze voorstellen overgenomen. De uitwerking van de adviezen vindt momenteel plaats in een implementatietraject. Samen met de verschillende partners worden er geschikte slapbands gezocht en is er een traject gestart dat gestalte moet geven aan een e-learning die de implementatie moet ondersteunen. In het bijzonder is er de samenwerking tussen de kennisgroep opgeschaalde zorg AZN en het NRK om te komen tot een gezamenlijk overdrachtsformulier vanuit de T3-verzorglocatie. Deze samenwerking geeft verdere gestalte in wat het noodhulpteamlid en de ambulancehulpverlener in gezamenlijkheid voor de slachtoffers kunnen betekenen. De verwachting is dat de slapbands en het registratieformulier in het eerste kwartaal van 2018 geïntroduceerd kunnen gaan worden. De formele invoering zal van start kunnen gaan nadat GGD GHOR Nederland als formeel verantwoordelijke voor de huidige gewondenkaart een intrekkingsbesluit heeft genomen.

HomeThema'sProfessionals