Nieuwsbericht

"Landelijk Beleidskader OTO borgt samenwerking en slagvaardigheid van de zorgsector bij de voorbereiding op crises en rampen"

Wytske Verschoor
31 juli 2012 | 1 minuut lezen

Diverse ketenpartners werken in het landelijk OTO-project (Opleiden, Trainen en Oefenen) samen aan een adequate voorbereiding van de zorgsector op rampen en crises.

Het OTO-project krijgt een volwassen status met het nieuwe beleidskader. En dat was een belangrijke wens van de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform en de Algemene Ledenvergadering LNAZ, die het beleidskader opstelden. Daarin namen zij ook de aanbeveling mee uit de status-analyse van het Nivel. Het Beleidskader OTO zet een stap naar duidelijkere afspraken over taken en verantwoordelijkheden binnen het landelijke OTO-project. Daarnaast geeft het beleids- en begrippenkader richting aan landelijke en regionale activiteiten. Ook is een uniforme verantwoording ontwikkeld voor de regio’s op inhoud en financiën. Naast de beoogde eenduidigheid en uniformiteit laat het beleidskader voldoende ruimte voor regionaal maatwerk en accentverschillen.

Het Beleidskader OTO is begin juli aangeboden aan VWS.

HomeThema'sProfessionals