Nieuwsbericht

Uitnodiging Kenniskring GOR 16 april 2013 RIVM

Wytske Verschoor
3 januari 2013 | 1 minuut lezen

We starten in 2013 met de Kenniskring GOR (zie uitleg onderaan).

Op dinsdag 16 april, 10.00 - 13.00 zal de eerste Kenniskring GOR plaatsvinden bij het RIVM, Bilthoven.
Het programma zal - onder voorbehoud - bestaan uit:
        - casuïstiek: bespreking adviezen Expertgroep GOR vanaf 2005, waarom wel/niet gezondheidsonderzoek geadviseerd, hoe kijken we hier achteraf op terug.
        - samenwerking: samenwerking met GAGS bij het maken van keuzes over biomonitoring
         - kennis: presentatie van modulaire vragenlijsten, wat vraag je wel/niet, welke onderbouwing voor gemaakte keuzes.
Na afloop is er een lunch, zodat iedereen nog wat langer kan netwerken.

De planning is om in november 2013 een tweede Kenniskring GOR te organiseren.

Algemene uitleg Kenniskring GOR
De Kenniskring heeft als doel om inhoudelijke verdieping te geven aan professionals. Het is de bedoeling om 2 tot 3 keer per jaar een Kenniskring GOR te organiseren. Voor MMK draait de Kenniskring al jaren met succes, voor PSH is deze in 2012 opgestart en tot op heden blijkt ook deze erg goed gewaardeerd te worden. De doelgroep van de Kenniskring GOR zijn de medewerkers die betrokken zijn bij het proces GOR (ikv GROP), maar uitgangspunt is dat iedereen die geïnteresseerd is ook welkom is.
Voor een kenniskring worden drie tot vier sprekers uitgenodigd (30-40 min per spreker) en aan het einde is ruimte voor discussie. Er wordt voor elke kenniskring geprobeerd een combinatie te maken van 'stand van de wetenschap' en 'ervaringen in de praktijk', gericht op 1 overkoepelend thema. Dit thema wisselt per kenniskring.

Met hartelijke groet,

Joost van der Ree
Coördinator Nazorg
Centrum Gezondheid en Milieu

Wil je bij de Kenniskring aanwezig zijn? Stuur dan een email naar cgm@rivm.nl

 

HomeThema'sProfessionals