Nieuwsbericht

Pilot migranten in HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen

21 juni 2019 | 1 minuut lezen

Binnen het HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen wordt verkend of eerstegeneratie migranten van niet-westerse afkomst een doelgroep binnen het HBV-programma zou kunnen worden. Dit naar aanleiding van een expertmeeting en het advies van de Gezondheidsraad uit 2016. De focus voor deze doelgroep zou dan meer op opsporen liggen dan op preventie waarbij de infrastructuur van het huidige HBV-programma kan worden gebruikt. Een werkgroep brengt in kaart wat er nodig is om een pilot hiervoor te starten. De verwachting is dat er later dit jaar een oproep volgt aan GGD’en om ideeën in te dienen voor een pilot voor het bereiken van de doelgroep. Voor meer informatie: neem contact op met de coördinatoren van het HBV-programma Anouk Urbanus en Annemarie Meiberg via hbvprogramma@rivm.nl of met Laura Rust via lrust@ggdghor.nl.

HomeThema'sProfessionals