Nieuwsbericht

RIVM biedt mogelijkheid tot indienen aanvragen pilot netwerkstructuur hepatitis

29 mei 2018 | 1 minuut lezen

Vanuit het RIVM wordt bij wijze van pilot een financiële stimulans beschikbaar gesteld voor regio’s voor regionale netwerkvorming. In het Nationaal Hepatitisplan staat beschreven dat de zorg rondom hepatitis beter georganiseerd kan worden. Bij deze zorg zijn veel verschillende disciplines betrokken waardoor het verlenen van de juiste zorg complex is en het belangrijk is dat er regionaal afspraken gemaakt worden. Hiermee kan de kwaliteit van de zorg verbeteren. Om GGD’en te stimuleren om een netwerkstructuur op te bouwen, kunnen er tot 15 juni aanvragen worden ingediend voor financiering. De pilot zal 1,5 tot 2 jaar duren en leiden tot landelijke ‘best practices’. De hoofden Infectieziektebestrijding van de GGD’en zijn door het RIVM geïnformeerd over de aanvraagprocedure en randvoorwaarden. Zie bijgevoegd aanvraagformulier. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de RAC uit de regio.

HomeThema'sProfessionals