Document

Verkenning toezicht bij GGD, rapport van Lysias

18 september 2015 | 1 minuut lezen

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias Advies in de eerste helft van 2015 een verkenning uitgevoerd hoe de pijler ‘toezicht houden’ in praktijk wordt ingevuld en met welke dilemma’s de GGD’en in de uitoefening van die rol geconfronteerd worden. De verkenning spitst zich toe op de wettelijke toezichttaken van de GGD. Het betreft de onderwerpen waarbij de GGD op basis van formele wet- en regelgeving een rol heeft als toezichthouder.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals