Document

Ook aan 't GGD bureau, ten strijde tegen de BRMO | Eindpaper & Implementatieplan LCI richtlijn BRMO

Katja Jansen-van der Meiden
16 februari 2018 | 1 minuut lezen

Dit zijn de eindpaper en het implementatieplan LCI richtlijn BRMO, die zijn ontwikkeld in het kader van het afstudeertraject van de opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg aan het Wenckebach Instituut te Groningen.

Probleemstelling:
Binnen GGD’en is de LCI richtlijn BRMO onvoldoende geïmplementeerd.  Een groot deel van de verpleegkundigen infectieziektebestrijding acht zichzelf onvoldoende geschoold in het onderwerp BRMO en de te nemen en te adviseren infectiepreventiemaatregelen. Ook is niet helder wat de rol van de deskundige infectiepreventie publieke gezondheid (DI PG) kan zijn/is in deze materie.

Onderzoek
De paper beschrijft het onderzoek naar de wijze van implementatie van de LCI richtlijn BRMO bij GGD'en en de rol van de deskundige infectiepreventie publieke gezondheid bij de implementatie.

Implementatieplan
Naar aanleiding van het onderzoek bij verpleegkundigen infectieziektebestrijding en deskundigen infectiepreventie publieke gezondheid en een documentenstudie zijn aanbevelingen tot implementatie verwerkt in een implementatieplan voor GGD'en. Het implementatieplan is als bijlage in de eindpaper toegevoegd, maar heb ik ook als apart document op GGD Kennisnet geplaatst.

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals