Document

Versterking infrastructuur OGZ-diagnostiek

14 juli 2011 | 1 minuut lezen

Er is vastgesteld door VWS dat de medisch microbiologische diagnostiek in de algemene infectieziektebestrijding verbeterd en geïntensiveerd moeten worden. Het centrum infectieziektebestrijding van het RIVM zal daarvoor een beleids- en uitvoeringsovereenkomst afsluiten met de zeven regionale samenwerkingsverbanden in de infectieziektebestrijding (IZB). Daarmee wordt beoogd de verbetering van de uniformiteit en kwaliteit van het medisch microbiologisch onderzoek en een eenduidig diagnostiekbeleid in de IZB. De versterking van de infrastructuur zal vorm krijgen in een verbeterde organisatie van het professioneel overleg onder artsen IZB een medisch microbiologen en een nieuwe bekostigingssystematiek. Voor de organisatorische en financiële kaders wordt aangesloten bij de regionale structuur van samenwerking en ondersteuning in de IZB die in 2006 tussen de GGD’en en het RIVM/CIb gestalte heeft gekregen. In de overeenkomst wordt beschreven op welke wijze de OGZ-diagnostiek wordt ondersteund, hoe de kwaliteit wordt verbeterd en dat er gewerkt dient te worden op basis van heldere criteria. Hiertoe wordt voor de jaren 2007-2008 een experimenteel traject van samenwerking, overleg en financiering overeengekomen. In de overeenkomst wordt een kader geschetste waarbinnen de OGZ diagnostiek moet plaatsvinden.

Zoeknummer: 42321

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals