Document

De lasten van de lusten: evaluatie subsidieregeling ASG

5 augustus 2013 | 1 minuut lezen

In opdracht van de Directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS heeft Andersson Elffers Felix (AEF) de ASG geëvalueerd. Doelstelling van de evaluatie is het verkrijgen van inzicht in de werking van de ASG in de praktijk. 

In 2008 werd naast de ACS ook de regeling Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) ingevoerd, waaruit Sense-spreekuren werden gefinancierd1. Deze zorg was eerder uitgevoerd door de Rutgershuizen, maar werd met de ASH ondergebracht bij de GGD. In tegenstelling tot de ACS was de ASH gericht op seksualiteitshulpverlening, bijvoorbeeld ongewenste zwangerschap en seksueel geweld. De doelgroep van de ASH waren jongeren tot 25 jaar. Beide regelingen werden uitgevoerd door de GGD en hoewel doelen en doelgroepen van beide regelingen niet helemaal overeenkwamen, was er wel overlap. Daarom zijn de ACS en de ASH in 2012 samengevoegd tot de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). 

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals