Document

Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

15 juli 2011 | 1 minuut lezen

Het LEVV levert een actieve bijdrage aan de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden om daarmee de beroepsuitoefening te verbeteren en vernieuwingen in de zorg te bevorderen.
Het LEVV fungeert als intermediair instituut dat verantwoordelijk is voor kennistransfer tussen de (beroeps)praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden, (overheids)beleid en wetenschap.
Het LEVV ontwerpt een landelijke kennisinfrastructuur op het gebied van verpleging en verzorging ten behoeve van een cliëntgerichte, doeltreffende en doelmatige zorg.

Zoeknummer: 5835

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals