Document

Vulnerable Groups in society, a nursing issue

15 juli 2011 | 1 minuut lezen

De AVVV organiseert van 5 t/m8 oktober 2003 in samenwerking met de Stichting Europees Verpleegkundig Congres een Europees congres over de verpleegkundige zorg aan kwetsbare groepen. De titel van het congres is: "Vulnerable groups in society a nursing issue". Het congres vindt plaats in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Het congres is relevant en interessant voor alle verpleegkundigen ongeacht waar zij werkzaam zijn. Op GGD’en houden sociaal verpleegkundigen zich onder andere bezig met preventieactiviteiten gericht op kwetsbare groepen in de samenleving. Groepen met een hoger risico om ziek te worden. Een congres dus, bij uitstek geschikt voor sociaal verpleegkundigen werkzaam op de afdelingen JGZ, AGZ, infectieziektebestrijding, vangnet en advies, OGGZ en zorg voor asielzoekers. Een keur aan (inter)nationale sprekers zal tijdens het congres optreden: waaronder Dame prof dr. June Clark, prof dr. Afaf Meleis, prof dr. Paul Schnabel, Dominee Hans Visser en Christine Hancock, voorzitter van de International Council of Nurses. Vanuit het project versterking infrastructuur infectieziekten (VISI) van GGD Nederland is het initiatief gekomen de infectieziektebestrijding in Nederland op dit congres te positioneren. In totaal zijn vijf sociaalverpleegkundigen en een artsinfectieziekten benaderd en bereid gevonden een abstract in te dienen over een onderwerp uit de infectieziektebestrijding. De congresorganisatie heeft besloten tijdens het congres een minisymposium te organiseren over infectieziekten. Dit zal worden gehouden op woensdag 8 oktober. Wie nemen deel vanuit de openbare gezondheidszorg:

Zoeknummer: 18355

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals