Document

Clientervaringsonderzoek WMO gemeente Heerde 2016

5 oktober 2017 | 1 minuut lezen

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) dragen gemeenten zorg voor ondersteuning van inwoners die door een beperking niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Deze wet verplicht gemeenten ook jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren.
De gemeente Heerde heeft Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 voor haar uit te voeren.  
In dit rapport verslag van het onderzoek met conclusies en aanbevelingen.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals