Document

Jaarverslag 2009 Tuberculoseonderzoek in penitentiaire inrichtingen

28 juni 2011 | 1 minuut lezen

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de mobiele screening op longtuberculose in Penitentiaire Inrichtingen (PI’en) in Nederland. Het jaarverslag is een product van de acht verantwoordelijke backoffice GGD’en; GGD Gelre-IJssel, GGD Venlo, GGD Hart voor Brabant, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Amsterdam,
Hulpverleningsdienst Groningen, GG&GD Utrecht en OC&W Den Haag enerzijds en GGD Nederland, GGD Flevoland en KNCV Tuberculosefonds anderzijds.

Dit verslag geeft inzicht in de resultaten van het project screening op longtuberculose in de 46 penitentiaire inrichtingen in Nederland. In de korte samenvatting staat een overzicht van alle bevindingen. De prevalentie van tuberculose bij gedetineerden gevonden middels screening was in 2009 67/100.000, wat hoger is dan in 2008 (35/100.000). Sinds 2007 is de prevalentie van tuberculose bij gedetineerden voor het eerst onder de in Nederland gehanteerde norm van 50/100.000 personen voor screening op
tuberculose gedaald. Deze ontwikkeling heeft zich in 2009 niet doorgezet.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals