Document

Handreiking Privacybescherming epidemiologie

14 juli 2011 | 1 minuut lezen

De handreiking beschrijft waarmee GGD- epidemiologen, bij onderzoek met gezondheidsgegevens rekening moet houden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Ook biedt de handreiking praktische handvatten voor het omgaan met interpretatievragen en/of tips voor het vermijden van dergelijke dilemma’s. De handreiking richt zich specifiek op verwerving en gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. Bij het ontwikkelen van de handreiking is rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving en zelfregulering (gedragscodes). Ook zijn de vragen/praktijkervaringen van GGD-epidemiologen meegenomen.

Zoeknummer: 46618

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals