Informatie en onderzoek

PURA, PGIM, Handleidingen GGD GHOR Kennisnet

Redactie

Uitgelicht

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | november 2020

Vandaag, 13 november, is de nieuwsbrief Academische Werkplaats van november verschenen.

Nieuws

Update GGD GHOR Kennisnet

We werken al sinds januari met het vernieuwde GGD GHOR Kennisnet. En intussen zijn er al weer aanpassingen gedaan. Hier een...

Mediawijsheidcongres en GGD Kennisnet

Online samenwerken trok de aandacht tijdens het mediawijsheidcongres In totaal hebben 75 deelnemers deelgenomen aan de workshop: online...

Publicaties

Publieke Gezondheid Referentie Architectuur -PURA

De Publieke Gezondheid Referentie Architectuur (PURA) is een gestandaardiseerd model voor de informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. De PURA is vastgesteld door de Raad van...

Bevolkingsaantallen per gemeente naar GGD regio 2013

In de tabel zijn de (totale) bevolkingsaantallen per gemeente weergegeven, deze staan gerangschikt naar GGD regio zoals ingedeeld op 1-1-2013. (Bron CBS; voorlopige cijfers januari 2013)
HomeThema's