Informatie en onderzoek

PURA, PGIM, Handleidingen GGD GHOR Kennisnet

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Publieke Gezondheid Referentie Architectuur -PURA

De Publieke Gezondheid Referentie Architectuur (PURA) is een gestandaardiseerd model voor de informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. De PURA is vastgesteld door de Raad van...

Bevolkingsaantallen per gemeente naar GGD regio 2013

In de tabel zijn de (totale) bevolkingsaantallen per gemeente weergegeven, deze staan gerangschikt naar GGD regio zoals ingedeeld op 1-1-2013. (Bron CBS; voorlopige cijfers januari 2013)

Programma Masterclass DEF-MJ

Programma Masterclass DEF-MJ
HomeThema's