Document

Publicaties Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Omschrijving onderzoek:
In het Tijdschrift van Gezondheidswetenschappen (TSG 7 2008) zijn 2 artikelen verschenen van het project 'Alcholmating Jeugd in de Achterhoek' van GGD Gelre-IJssel.
Het artikel "Het project 'Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek'; De ontwikkeling van een complexe interventie" omschrijft de opzet van het project aan de hand van zes uitgangspunten: brede aanpak, vindplaatsgericht werken, samenwerking, integraal beleid, aansuiting landelijk beleid en lange adem.
Het artikel "Evaluatie van 'Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek': verandering in perceptie van ouders op het alcoholgebruik van jongeren na n jaar" presenteert de resultaten van het effectonderzoek onder ouders uitgevoerd in juni 2007

Doel van het onderzoek:
Zichtbaar maken van wat nodig is om een complexe interventie op te zetten en de effectiviteit van een dergelijke interventie te evalueren.

Samenvatting van onderzoeksopzet:
Gegevens zijn verzameld via telefonische interviews bij 250 ouders bij aanvang van de studie en bij 250 andere ouders 15 maanden later.

Samenvatting van de resultaten:
Veranderingen zijn voornamelijk waar te
nemen rondom sociale norm, agendasetting en kennis over de negatieve gevolgen van alcohol. Ouders zijn zich meer zorgen gaan maken over het alcoholgebruik van jongeren. Minder ouders accepteren dat kinderen al voor hun zestiende jaar beginnen met drinken. Kennis over de negatieve gevolgen van alcohol is toegenomen. In deze korte tijdspanne zijn de veranderingen in het ouderlijk gedrag conform verwachting. Gezien het hoge bereik en het feit dat de gevonden veranderingen sterker zijn bij de groep respondenten met herinnering aan de interventieactiviteiten zijn er sterke aanwijzingen dat het alcoholmatigingsproject in de Achterhoek effectief is.

Zoeknummer: 50720

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals