Document

Gezondportaal

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

Het Gezondportaal, een initiatief van GGD Zuid Limburg in samenwerking met GGD Noord- en Midden Limburg, is een webapplicatie om een digitale wegwijzer op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn te realiseren. Met (verwijzingen naar) Gezondheidsinformatie, GGD-site, WMO-loket, Sociale Kaart en alle overige bronnen.
Hieronder een overzicht van de huidige deelnemers en hun intiatieven:

GGD Flevoland (HVDF): www.gezond-flevoland.nl

GGD Hart voor Brabant: www.gezondbrabant.nl
GGD Zuid Limburg i.s.m. GGD Noord- en Midden Limburg: www.gezondheidswijzerlimburg.nl
GGD Noord Kennemerland, GGD West Friesland en GGD Kop van Noord Holland: www.gezondnhn.nl (in ontwikkeling)

GGD Gelre-IJssel, GGD Amsterdam en GGD Rivierenland hebben deelname aan het initiatief momenteel in beraad

Zoeknummer: 38615

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals