Document

GHOR-architectuurkatern

14 september 2016 | 1 minuut lezen

GHOR coördineert vanuit de veiligheidsregio de geneeskundige zorg binnen haar gebied, zoals is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s. GHOR is een netwerkorganisatie met contacten in de domeinen veiligheid, zorg en openbaar bestuur. Een goede informatievoorziening is voor de GHOR als ‘spin in het web’ essentieel, zowel in het dagelijks werk als in een opgeschaalde situatie.


Architectuur biedt een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van de relevante elementen in de informatievoorziening: processen, informatie en automatisering. Architectuur ondersteunt duidelijkheid en standaardisatie binnen een organisatie, maar zeker ook bij interacties met andere partijen. Dit laatste is heel relevant voor GHOR als netwerkorganisatie die vaak informatie uitwisselt.

Voor een goede samenwerking met partners is het voor GHOR belangrijk dat er een goede verbinding is tussen relevante architecturen. Dit document beschrijft welke zaken voor GHOR relevant zijn uit de twee meest nabije referentiearchitecturen, VeRA (Veiligheidsregio Referentie-architectuur) en PURA (Publieke gezondheid Referentiearchitectuur). Beide architecturen hebben bouwstenen van de GHOR in zich, maar ze sluiten niet naadloos aan. Dit katern vormt de brug.

Het beheer van het GHOR-architectuurkatern ligt bij GGD GHOR Nederland, in samenwerking met de architectuurwerkgroepen van VeRA en PURA

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals