Document

Gezondheid dichtbij : landelijke nota gezondheidsbeleid [2011]

20 juli 2011 | 1 minuut lezen

Iedere vier jaar brengt de minister van VWS een landelijke nota gezondheidsbeleid uit. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In de nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten (speerpunten publieke gezondheid) die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. In deze landelijke nota is de kabinetsvisie uitgewerkt in drie thema's: vertrouwen in gezondheidsbescherming, zorg en sport dichtbij in de buurt en zelf beslissen over leefstijl. Deze nota laat zien hoeveel facetten er aan het complexe begrip gezondheid verbonden zijn. De nota is dan ook geen instrumentele handleiding, maar dient vooral als inspiratiebron om samen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, te blijven investeren in het behouden en verbeteren van de volksgezondheid.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals