Document

Brief VWS aan ZonMw academische werkplaatsen

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

In een brief van 8 november 2004 heeft het ministerie van VWS aan ZonMw gevraagd een programma academische werkplaatsen openbare gezondheidszorg te starten (zie de bijlage in GGD Kennisnet). Daarmee geeft VWS gevolg aan de aanbeveling van de Raad voor Gezondheidsonderzoek om onderzoek tussen onderzoeksinstellingen en uitvoeringsorganisaties te bundelen. Het beoogde programma loopt van 2005 tot en met 2008 en heeft jaarlijks een budget van 3,6 miljoen euro. VWS denkt aan het opzetten van ten minste zeven academische werkplaatsen voor de aandachtsterreinen jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, gezondheidsbevordering, epidemiologie, GHOR, medische milieukunde en forensische geneeskunde. Andere onderwerpen zijn niet uitgesloten, mits ze passen in het concept van de academische werkplaats.
GGD Nederland overlegt binnenkort oriënterend met ZonMw over het beoogde programma. Daarbij wil GGD Nederland de rol van de GGD’en nadrukkelijk aan de orde stellen, aangezien deze in de brief van VWS niet is beschreven. GGD Nederland zal na raadpleging van de leden en van de diverse adviescommissies een advies voorbereiden aan het bestuur van de vereniging. Dit advies wordt vervolgens weer met ZonMw besproken, wanneer de nadere uitwerking van het programma academisering aan de orde komt.

Zoeknummer: 27590

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals