Document

Utrecht, Beweging in gezondheid, 2007-2010

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

De gemeente Utrecht heeft de nota volksgezondheid 2007-2010 vastgesteld: Actieprogramma 'Beweging in gezondheid, Utrecht gezonder in 2010'.
Utrecht kiest voor de volgende speerpunten:
jeugd & gezondheid;
plan van aanpak Maatschappelijke Opvang;
gezond gewicht;
psychosociale gezondheid;
alcohol & drugs
In de nota geeft de gemeente aan op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan deze speerpunten.

Zoeknummer: 45797

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals