Document

Handboek invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Praktische handleiding voor de (toekomstige) gebruikers van het burgerservicenummer in de zorg. Daarbij gaat het om het brede veld van zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Het biedt handvatten voor het implementeren en gebruiken van het burgerservicenummer (BSN) in de eigen organisatie1. Informatie aan patiënten/cliënten valt buiten het bestek van dit handboek. Zij worden afzonderlijk geïnformeerd over de invoering van het BSN in de zorg.
Het project BSN in de zorg zal ervaringen die met de invoering en het gebruik van het BSN in
de zorg worden opgedaan in een aantal pilots verwerken in de teksten van het handboek.
Het is dan ook aan te bevelen u ervan te vergewissen dat u steeds de laatste versie van het
handboek hanteert. Als er een gewijzigde versie van het handboek verschijnt, wordt dit via
de website van het ministerie van VWS (www.minvws.nl, dossiers, burgerservicenummer) kenbaar gemaakt. U kunt zich via de website (www.minvws.nl, contact, abonneren) abonneren op de service waarbij u een e-mailbericht ontvangt als er een nieuwe versie van het handboek uit is.

Zoeknummer: 40205

1 document toegevoegd
9 februari 2012

Beste collega,

De GBA autorisaties van GGD'en zijn uitgebreid met de rubriek Adellijke titel/predikaat. Voor GGD'en geldt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken een gebruiksplicht van deze gegevens.

Zijn er GGD'en die actie hebben ondernomen om dir gegeven te kunne nregistreren in hun applicaties?

Vriendelijke groeten,Marianne Koole

HomeThema'sProfessionals