Document

Evaluatierapport Docentenworkshops Seksuele en relationele vorming, resultaten 2012

6 november 2012 | 1 minuut lezen

Sinds 2010 wordt door taakgroep Soa-Sense van GGD Gelre-IJssel de docentenworkshop ‘Relationele en seksuele vorming’ aangeboden op scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio. Doel van de workshop ‘Relationele en seksuele vorming’ is het overbrengen van kennis en het bieden van handvatten aan docenten om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken binnen de eigen school, zodat zij in de toekomst zelf lessen over het onderwerp kunnen verzorgen.Vanwege tegenvallende deelname is besloten een evaluatie te doen onder de contactpersonen seksuele gezondheid. Dit konden vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren, docenten biologie en/of verzorging zijn. Aan hen is telefonisch gevraagd of de school van plan is om deel te nemen, wat redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen en of er voorkeur is voor de wijze van organisatie van de workshop.
Tien van de 25 scholen zijn bereikt, d.w.z. een respons van 40%. Van de tien scholenhadden zeven de uitnodiging ontvangen, vier van hen hadden de uitnodiging ook gelezen. Alle contactpersonen stonden positief tegenover het thema ‘relationele en seksuele vorming’, maar geen van de scholen had zich nog opgegeven voor de workshop. Uit de interviews bleek dat de keuze om wel of niet aan de workshop deel te nemen afhangt van tijd, persoonlijke voorkeuren en ervaringen, prioriteiten die de school stelt en eventuele projectweken waar een workshop binnen kan passen. Op dit moment wordt de workshop in elke subregio op één dag en vastgesteld tijdstip aangeboden. De meeste scholen zouden meerdere opties op prijs stellen. Ook hebben de meeste scholen voorkeur voor organisatie van de workshop op de eigen school, vanwege de meer vertrouwde sfeer en zodat men elkaar enthousiast kan maken of het verplicht stellen.
Omdat organisatie per school een grote tijdsinvestering vraagt van de GGD wordt aanbevolen om de mogelijkheid te onderzoeken om de workshop op het niveau van samenwerkingsverbanden (meestal 4 a 6 scholen) te organiseren. Verder wordt aanbevolen de uitnodiging zowel op papier als digitaal te versturen. Voor digitale verzending wordt aanbevolen het bestand met algemene e-mailadressen van de scholen te actualiseren. Voor de papieren verzending wordt aanbevolen de  uitnodiging zeer aantrekkelijk te maken zodat deze opvalt tussen alle andere post. Verder wordt aanbevolen een digitale vooraankondiging te versturen in april.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals