Document

Bevolkingsaantallen per gemeente naar GGD regio 2013

19 maart 2013 | 1 minuut lezen

In de tabel zijn de (totale) bevolkingsaantallen per gemeente weergegeven, deze staan gerangschikt naar GGD regio zoals ingedeeld op 1-1-2013. (Bron CBS; voorlopige cijfers januari 2013)

1 document toegevoegd
HomeThema's