Informatie en onderzoek

PURA, PGIM, Handleidingen GGD GHOR Kennisnet

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Evaluatie ‘Samen Lekker Lang Leven in Montferland’

MEE Oost heeft in de gemeente Montferland het project ‘Samen Lekker Lang Leven in Montferland’ uitgevoerd.

Minister De Jonge (VWS) heeft de Eerste en Tweede Kamer zijn reactie op de externe evaluatie van ZonMw over de periode 2010-2015 aangeboden.

In deze brief gaat de minister in op de inhoud en de uitkomsten van de evaluatie. Ook zijn de reacties van het Bestuur van ZonMw en de Raad van Bestuur van NWO erin opgenomen. We zijn blij met het...

Regionale Handreiking Gezondheidsbeleid Hollands Midden

Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands MiddenOp 20 september 2016 is in het regionaal ambtelijk overleg tussen gemeenten en GGD HM de Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands...

Beleidsnota Gezondheid Amersfoort 2017-2022 & Uitvoeringskader en Infographic

In mei 2017 heeft de gemeenteraad het bijgevoegde nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld.

Gezond opgroeien in de gemeente Zutphen : onderzoek naar een gezond opgroeiklimaat van jonge gezinnen in de gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, gezond kan opgroeien en waar ouders zich ondersteund voelen in het opvoeden van hun kinderen.

GHOR-architectuurkatern

Als netwerkorganisatie wisselt de GHOR veel informatie uit met partners. Architectuur ondersteunt hierbij. Het GHOR-architectuurkatern is de brug tussen VeRA (veiligheidsregio's) en PURA (GGD).

Inwonersaantal per GGD per 1 januari 2016

Aantal inwoners per GGD per 1 januari 2016. Bron: Statline

Notulen sectoroverleg zorg- BRP 31 mei 2016

De notulen van het sectoroverleg zorg inzake Basisregistratie Personen van 31 mei 2016.

Proefschrift: Overweight prevention, starting from birth onwards

Eveliene Dera, coördinator neonatale screeningen en stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Envida, heeft op 6 juli met succes haar  proefschrift getiteld “Overweight prevention, starting...
HomeThema'sProfessionals