Nieuwsbericht

Tussenrapportage e-Healthdoelstellingen

8 juni 2016 | 1 minuut lezen

Vorig jaar juni hebben de directeuren publieke gezondheid kennisgemaakt met de Blue Ocean Strategy. Daarbij zijn zij volop uitgedaagd om op een andere manier te kijken naar hun werk en te komen tot nieuwe ideeën en plannen. Onder leiding van Jan Adriaanse zijn er vragen gesteld en meningen uitgewisseld. Daardoor zijn er cruciale onderwerpen aan de orde gekomen. Wat te denken van de vraag: ‘We kunnen ons niet voorstellen dat?’ of ‘Welke taken zouden we kunnen elimineren?’ Daar staat dan direct de vraag tegenover: ‘Wat zouden we willen creëren?’

Deze bijeenkomst heeft ertoe geleid dat de aanwezige directeuren met elkaar negen pilots hebben benoemd. Dat gebeurde met veel enthousiasme en energie. Allemaal vernieuwend op jeugd, monitoring en vitaliteit. 

Innoveren bij de GGD'en
Nu zijn we deze maand een jaar verder en gaan de pilots meer vertellen over hoe het gaat. Veel van de pilots hebben zich beziggehouden met slimme e-Healthoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de GGD AppStore, het Online Healthboook, Real Time Datamonitoring/big data etc. Niet zo gek want eHealthstaat hoog op onze agenda en ook op de agenda van het kabinet.  

#eHealthweek
Deze week, in de #eHealthweek, komt het kabinet met een tussenrapportage van de eHealthdoelstellingen. Vorig jaar heeft Nictiz een nulmeting uitgevoerd op de e-Health-doelstellingen die het kabinet heeft geformuleerd om de brede beweging naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg te ondersteunen. Nu is er een vervolgrapportage beschikbaar die een jaar na de eerste meting is uitgevoerd. Het gaat om een deelrapportage van de eHealthmonitor waarin jaarlijks de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart worden gebracht. In deze deelrapportage wordt uitsluitend gekeken naar het (eind)gebruik van eHealth op de drie door het kabinet geformuleerde doelstellingen.

De jaarlijkse hoofdeditie van de eHealthmonitor, die in oktober wordt verwacht, geeft een beeld van het gebruik van eHealth in den brede, de toepassing van eHealthdoor zorgverleners en de mogelijkheden die zorgverleners aan hun patiënten beschikbaar stellen.

Bron: Ministerie VWS

13 juni 2016

Goed dat hier aandacht aan besteed wordt, maar wat jammer dat we het zo intern houden en dat er tijdens de #ehealthweek-congres in Amsterdam bijna niemand uit de GGD-wereld aanwezig was. En we onze voorbeelden niet gepresenteerd hebben.

HomeThema'sProfessionals